Rodinné konstelace


Vztahy, rodina, zdraví, práce, život.

Pokud se chcete podívat na své problémy z nadhledu a pochopit co se děje na jiné úrovni, než je zjevné, jsou konstelace tím správným způsobem. Můžete v nich zažít a zpracovat emoce, které v běžném životě neumíte vyjádřit. Ukážou vám souvislosti, kterých si běžně nejsme vědomi a pomohou vám porozumět celku. Tato zážitková metoda vám přinese nové podněty a uvědomění i v případě, že si vlastní konstelaci nenecháte postavit. Na semináři budete hrát role členů rodin, firem a dalších systémů a tím zpracovávat i svá témata.

Průvodce konstelacemi: Monika Koukolová, Oskar Koukola

Kdy: podívejte se na Rozvrh akcí nebo si domluvte individuální seminář

Kde: prostor jazykové školy Eymo, Vrchní 30, Opava

Cena odpolední seminář:  500 Kč  ( 4 hodiny )  

Cena víkendový seminář:  800 Kč  ( 6 hodin )

Individuální konstelace:     800 Kč  ( 2 hodiny )

Registrace: pošlete nám zprávu přes FORMULÁŘ zde nebo napište na abeto@email.cz

Konstelace se konají při přihlášení minimálně 6 zájemců a maximální kapacita je 12 osob.


Metoda konstelace

Slovo konstelace obecně znamená "uspořádání", vztah objektů vůči sobě navzájem.

Rodinné konstelace jsou metodou rozvoje osobnosti, sebepoznávání a mohou mít terapeutické účinky. Umožňují názorně ukázat a pocítit souvislosti a vztahy mezi členy rodiny, případně členy jiných systémů (firma, škola, stát, národ).

Co se během semináře bude dít? Jakmile se rozhodnete, že si chcete nechat kostelaci postavit, popíšete podstatu problému, vyberete z ostatních účastníků zástupce důležitých členů systému a rozestavíte je do prostoru.

Od chvíle, kdy zástupci zaujmou své pozice, se u nich začínají projevovat pocitové reakce. Jejich pocity v konstelaci jsou překvapivě autentické a silné. Konstelace umožňují spatřit situaci v její podstatě a často vynesou na světlo skrytou dynamiku systému. Můžete spatřit svůj problém z odstupu a tím nalézt řešení.

Pozorováním reakcí a dotazováním zástupců dostáváme řadu informací o systému a procesech, které pod povrchem systému probíhají. Zároveň vychází najevo, zda v rozestavené konstelaci nechybí někdo, kdo ve skutečnosti v systému byl důležitý, či zda v systému nepřevzal někdo roli jiného člena rodiny. Přeskupováním systému, hledáním "správného" místa pro jednotlivé členy a doplněním systému o další vyloučené nebo zapomenuté členy rodiny začíná proces, jehož hojivý účinek pociťuje nejen klient, nýbrž později celý jeho rodinný systém.

"Konstelace zpravidla končí, když se dosáhlo jistého uvolnění systému. Někdy také konstelace jakoby uvázne na mrtvém bodě. To nemusí vždy znamenat prohru - často se právě takové konstelace projeví v dalším působení blahodárně. Klient si totiž uvědomí, co se děje, a může se rozhodnout zdánlivé nedostatky systému akceptovat a vydat se svou cestou dále." Jan Bílý - www.konstelace.info

Konstelací se můžete zúčastnit, i když si ji pro sebe nechcete nechat postavit. Budete vybírání do různých rolí a to vám přinese vhled a uvědomění širších souvislostí vašich vlastních témat. Benefitem pro každodenní život je citlivější vnímání svých pocitů a vidění širších souvislostí ve vašich vztazích doma i v práci. Navíc se ve většině konstelací objevuje téma, které je společné nám všem.